TRAJECT LIFECOACHING

Aanmelding
Je kunt mij bellen voor het stellen van jouw hulpvraag, maar je kunt er ook voor kiezen via de site het contactformulier in te vullen.
 
Telefonisch kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik je kort naar jouw hulpvraag. Ik kan mijn werkwijze toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Jij kunt aangeven of je een intakegesprek wilt inplannen. Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van jou noteren.
 
Intakegesprek
Een coachtraject start altijd met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en om de hulpvraag van jou in kaart te brengen. We kijken of er een klik is en als beide partijen besluiten om een coachtraject in te gaan, formuleren we samen een voorlopig stappenplan waarmee we samen het doel willen bereiken.
 
De overeenkomst(optioneel)
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een overeenkomst opgesteld. Hierin worden de spelregels geformuleerd, zodat duidelijk is wie wat zal doen en wie waar verantwoordelijk voor is. In de eerstvolgende sessie nemen we de overeenkomst samen door en zal ik samen met jou de overeenkomst ondertekenen. 
 
De sessies
Iedere sessie duurt 60 minuten. Hierbij maak ik gebruik van verschillende coachingstechnieken. Welke dat zijn hangt af van je vraag, maar ook wat bij jou past. De laatste 10 minuten zijn bedoeld om de voortgang tussen sessies te evalueren.
 
Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.
 
Afronding van het traject en nazorg
Na afronding van het traject is er tot 6 weken na de laatste sessie altijd de mogelijkheid tot bellen of mailen voor vragen en ondersteuning.
Ongeveer 3 maanden na afloop van het traject vindt een telefonisch follow-upgesprek plaats. Hierin komen de volgende vragen aan de orde: Wat is er veranderd? Wat gaat goed? Waar loop je tegen aan? Val je in sommige situaties terug op oud gedrag? Hoe kun je op die punten weer zelf de regie in handen nemen?