TRAJECT KINDERCOACHING

Aanmelding

Je kunt mij bellen voor het stellen van jouw hulpvraag, maar je kunt er ook voor kiezen via de site het contactformulier in te vullen.

 

Telefonisch kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik je kort naar jouw hulpvraag. Ik kan mijn werkwijze toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Jij kunt aangeven of je een intakegesprek wilt inplannen. Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van jou en je kind noteren.

 

Intakegesprek

Een coachtraject start altijd met een intakegesprek. Dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders/verzorgers, zonder dat jullie kind hierbij aanwezig is. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking en om de hulpvraag van jou en of jouw/jullie kind helder in kaart te brengen. Als er een klik is en door beide partijen besloten wordt om een coachtraject in te gaan dan wordt een voorlopig stappenplan geformuleerd waarmee we samen het doel willen bereiken.

 

De overeenkomst (optioneel)

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een overeenkomst opgesteld worden. Hierin worden de spelregels van het coachtraject geformuleerd, zodat duidelijk is wie wat zal doen en wie waar verantwoordelijk voor is. In de eerstvolgende sessie zal ik samen met de ouders/verzorgers de overeenkomst ondertekenen. 

 

De sessies

De eerste sessie met het kind zal ook een soort van intake zijn. We maken kennis met elkaar en ook aan het kind zal ik vragen wat zijn/haar hulpvraag is. Deze kan afwijken van de hulpvraag die de ouders/verzorgers hadden. In dit geval zal ik in goed overleg met de ouders/verzorgers altijd eerst met de hulpvraag van het kind aan het werk gaan, van daaruit zullen we dan verder gaan.

Iedere sessie duurt 60 minuten, waarbij actieve en passieve opdrachten voldoende worden afgewisseld. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en hulpmiddelen, zoals teken- en spelopdrachten, gesprekken, rollenspellen, coachkaarten en handpoppen. De laatste 10 minuten zijn bedoeld om de voortgang tussen sessies te evalueren.

Ouders/verzorgers worden nadrukkelijk bij het coachingsproces van het kind betrokken, zodat jullie het kind kunnen ondersteunen en begeleiden op weg naar het gewenst doel. Ik vind het prettig dat één of allebei de ouders/verzorgers de laatste 10 minuten aanwezig kan zijn, waarin jouw kind kan vertellen of laten zien wat we die keer gedaan hebben. Daarnaast is het nuttig om te bespreken wat er thuis anders is geworden.

 

Bij aanvang van het traject ontvang je een persoonlijke map waarin gemaakte opdrachten bewaard kunnen worden. Deze map gaat elke keer mee naar huis en kan gebruikt worden om in te kijken. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

 

Afronding van het traject en nazorg

Na afronding van het traject is er tot 6 weken na de laatste sessie altijd de mogelijkheid tot bellen of mailen voor vragen en ondersteuning.

Ongeveer 3 maanden na afloop van het traject vindt een telefonisch follow-upgesprek plaats. Hierin komen de volgende vragen aan de orde: Wat is er veranderd? Wat gaat goed? Waar loop je tegen aan? Val jij en of jouw kind in sommige situaties terug op oud gedrag? Hoe kun je op die punten weer zelf de regie in handen nemen?