WERKWIJZE

Duur

De duur van een individueel coachtraject is verschillend. Wel is het de bedoeling dat het een kortlopend traject is. In de praktijk komt het doorgaans neer op gemiddeld 4 tot 8 sessies van 1 - 1,5 uur. Afhankelijk van de hulpvraag zijn minder of meer gesprekken mogelijk.

 

Intake

Voor alle coachingstrajecten geldt een gratis intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wil ik graag wat meer weten over je leerdoelen, kijken we of er een klik is en licht ik mijn werkwijze verder toe.