VERTROUWENSPERSOON

Wetgeving

Waar gewerkt wordt kunnen zich incidenten voordoen. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag hebben tot gevolg dat iemand zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Het gaat hierbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie tussen medewerkers. Deze gedragingen passen niet binnen een bedrijfs-, zorg- of school/opvoedingsomgeving. De werkgever is vanuit de ARBOwet verplicht beleid te voeren op voorkoming van ongewenste omgangsvormen, ook wel gedragscode genoemd. Ondanks deze verplichting lijken bedrijven hier nog weinig mee te doen dan wel onvoldoende effectief.  

 

Ongewenst gedrag kost werkgevers veel geld

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft een grote impact op de mensen die het overkomt. Zo is dit in combinatie met een hoge werkdruk een belangrijke factor voor werkstress. Bovendien verdubbelt het de kans dat werknemers een burn-out krijgen.

 

Werkgevers krijgen hiervoor de rekening gepresenteerd. Want volgens recent onderzoek van het onderzoeksinstituut TNO, komt ongewenst gedrag voor bij 1 op de 6 werknemers en zorgt dit naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dit kost totaal 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling bij ziekte.

 

Minder werkplezier

Maar ongewenst gedrag kost niet alleen geld. Dit zorgt er ook voor dat uw werknemers met minder plezier naar hun werk gaan. Zo kan pesten of discriminatie op het werk zorgen voor een onprettige werksfeer. En het kan een flinke domper zetten op de motivatie van uw personeel, waardoor zij minder goed werk afleveren.

 

Met de aanpak van ongewenst gedrag valt dus veel te winnen!

 

Toegevoegde waarde van een externe vertrouwenspersoon

Ziet u als werkgever er het belang van in om uw huidige gedragscode nieuw leven in te blazen, maar vindt u het lastig om dit zelf te doen?

 

Ik help u graag met:

  • Beoordelen of uw huidige beleid voldoet aan de gestelde eisen van het ministerie van SZW.
  • Opstellen van nieuw beleid of aanpassing van uw huidig beleid.
  • Preventieve maatregelen tegen ongewenst gedrag nemen.
  • Faciliteren meldpunt.
  • Verbeteren werkklimaat.
  • Creëren van een open cultuur.

 

Ik nodig u graag uit voor een gratis oriënterend gesprek!

U kunt mij bellen voor een afspraak of via het contactformulier op de site.