Workshop Toets- en examenvoorbereiding

 

Deze workshop leert jou:

  • om te gaan met stress
  • goed plannen voor toetsen en examens
  • ontdekken welke kennis per vak wordt gevraagd en hoe dit te leren
  • inzicht krijgen in eigen prestaties en sterke en zwakke kanten
  • het maken van een concreet actieplan
  • gebruik te maken van kennis over eigen inspanning versus resultaat

 

In deze workshop ga je met behulp van werkbladen aan de slag met de persoonlijke  'toetsmeter' en hiermee kom je goed beslagen ten ijs voor een toets of examen. De opbrengst van deze workshop is dat je meer ontspannen deel kunt nemen aan toetsen en examens. Je bent je bewust van jouw capaciteiten en je weet wat de opbrengst is van jouw voorbereiding op toetsen en/of examen. Bijkomend voordeel is dat je leert omgaan met verschillende stressfactoren.